HBAD-263 Rape Gangbang ข้าศึกโรมรันกองพันดอกท้อ

More videos

หนังเมื่อปี 2014 แสดงโดย เอมิริ โอกาซากิ และ เรอิ มิซูนะ
ผู้พันสาวอย่าง เอมิริ โอกาซากิ และผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิท
เรอิ มิซูนะ ที่ยอมถวายชีวิตให้กับแผ่นดินที่เธอร่วมรบและ
รักษามาตุภูมิ

โดยทั้งสองถูกส่งไปทำภาระกิจเพื่อชาติเค้นความลับจากฝ่าย
ศัตรูมาให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามแต่แล้ว
ภาระกิจครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงหรือไม่หรือว่าพวกเธอจะโดนจัดฟรีๆ