ABP-036 MOTTO ENJOY HI-SCHOOL คุณครูเอนจอยจับซอยทั้งโรงเรียน

More videos

หนังเมื่อปี 2013 แสดงโดย ไอริ ซูสุมูระ รับบทเป็นคุณครูคนใหม่
ประจำโรงเรียนชายล้วนที่เธอใฝ่ฝันตลอดที่จะมาสอนให้ได้

ด้วยวัยที่ห่างกับนักเรียนไม่มาก ทำให้นักเรียนเล่นหัว เล่นไปเล่นมา
เธอเล่นกลับถึงหรรมกันเลย แถมอาจารย์ชายก็เอากะเขาด้วย