ABW-300 NTR Father-in-law หวงจนกลัวครอบครัวชุลมุน

More videos

หนังเมื่อปี 2022 แสดงโดย นอน โนโนอุระ โดยทานากะ เจ้าของบริษัท
ก่อสร้าง โนโนอุระ เสียภรรยา ซุมิเร่ สุดที่รักไป จึงต้องเลี้ยงลูกสาวชื่อ
นอนจัง ด้วยตัวคนเดียว และหลงคิดว่านอนจังเป็นชูมิเร่ภรรยาที่เสียชีวิต

ต่อมาทานากะแต่งงานใหม่กับแม่ของทาเกชิและเชิญทั้งสองคน
ให้มาอยู่ที่บ้านด้วย สิ่งนี้ทำให้ทาเกชิได้สนิทสนมกับนอนจัง จนถึง
ขั้นได้เสีย ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างคนทั้งสี่จะจบแบบ
happy ending ได้อย่างไร ก็ต้องดูไปจนถึงฉากสุดท้าย